Utrechter Toine van Hoof schrijft bridge encyclopedie

Bridge Redactie

De denksport bridge kent een rijke vocabulaire. Begrippen als ‘doubleren’, ‘dubbele dwang’ en ‘acht altijd, negen nooit’ zijn gesneden koek voor de wedstrijdbridger, maar zeggen een buitenstaander niets. Utrechter Toine van Hoof heeft nu een bridge encyclopedie geschreven waarin allerhande termen, technieken en conventies nader worden belicht. Ook duikt hij in de historie, verklaart hij bijvoorbeeld waar de naam ‘Morton’s fork’ vandaan komt.

Van Hoof heeft een grote staat van dienst in de bridgewereld. Zo was hij international en captain van het open team. De Utrechter die zelf speelt bij BC Star, een van de sterkste clubs van Nederland, verzorgde in het verleden onder meer de bridgerubriek in De Volkskrant. Hij schreef meerdere bridgeboeken, zoals Het proefdoublet en Gouden handen, over de reis van het Nederlands team naar de eerste wereldtitel in 1993.

Al eerder verscheen van zijn hand een bridge woordenboek. Dat is nu verder geactualiseerd en uitgebreid. Alle gangbare termen in het moderne bridge komen aan bod, net als coups en speeltechnieken. De bridge encyclopedie wordt uitgegeven door Ensie en telt 440 pagina’s. Bij voorintekening zijn er al een paar honderd exemplaren van het naslagwerk verkocht.