Utrechtse bridgers onderdak rond kerst en jaarwisseling

Bridge Redactie

De periode rond kerst en de jaarwisseling wordt in Utrecht opgevuld met twee bridgetoernooien die landelijke bekendheid genieten. De DDS-kerstdrive is een van de oudste nog bestaande toernooien in Nederland, terwijl het BCO Oud-en-Nieuw gemengd viertallentoernooi voor veel competitieteams een perfecte gelegenheid is aan de vorm te werken.

Bij beide toernooien speelt het gezelligheidsaspect een belangrijke rol. Bij de kerstdrive van de Vleutense vereniging DDS, die de laatste tien jaar organisatorisch ondersteund wordt door de Utrechtse clubs Dombo en BCO, is er na afloop volop gelegenheid om de stramme spieren op de dansvloer los te maken. De kerstdrive beleeft zijn 49ste editie en wordt zaterdag 22 december gehouden in denksportcentrum Den Hommel aan de Kennedylaan in Utrecht. Het begint om 19.30 uur, inschrijven kan via Inschrijving DDS Kerstdrive 2018.

Het Oud-en-Nieuw viertallentoernooi is op zondag 6 januari, eveneens in Den Hommel, en begint om 10.30 uur. Teams die eerste klasse of lager spelen hoeven niet met twee gemengde paren te komen. Informatie over het toernooi kan verkregen worden bij Agnes Wesseluing, (agnes.niels2@gmail.com – 0643433552) of op de website van BCO (www.nbbclubsites.nl/club/2024) waar tevens details te vinden zijn over de kerstdrive.