Utrechtse fierljeppers beginnen later aan seizoen

Polsstokverspringen Redactie

De eerste regionale polsstokverspringwedstrijd van het jaar stond op 16 mei te Linschoten op de planning. Die wedstrijden voor volwassenen en jeugd worden afgelast, de overkoepelende Nederlandse fierljepbond heeft besloten dat er tot 1 juni geen wedstrijden gehouden zullen worden en dat de vervallen wedstrijden niet ingehaald zullen worden. De kalender voor de rest van het jaar, de sport wordt alleen in de zomermaanden beoefend, zal intact blijven.

De bond heeft verder besloten dat, voordat de eerste wedstrijd plaatsvindt, de springers in ieder geval een kleine twee weken de ruimte krijgen om zich voor te bereiden op de wedstrijden. Mocht er pas na 15 juli gesprongen kunnen worden, neemt de bond een apart besluit over het NK, dat in principe eind augustus op de kalender staat.