Een vechtsport beoefenen om je weerbaarheid te vergroten

Vecht- en verdedigingssporten Redactie

Regelmatig kwam de kleine Germaine huilend thuis. Voortdurend werd ze, haar vader is Surinaams, op school gepest vanwege haar donkere huidskleur. Tot haar moeder het gejank een keertje zat was. ‘De volgende keer sla je maar terug.’ Dat deed Germaine de Randamie en de kiem voor een glanzende sportcarrière was gelegd.

Het is de rode draad in tal van wetenschappelijke publicaties: Kinderen die fysiek en mentaal weerbaar zijn, worden minder vaak slachtoffer van pestgedrag en zijn beter in staat om zich tegen pesten te verweren. Door het vergroten van de weerbaarheid leert een kind op een adequate wijze voor zichzelf op te komen en om te gaan met lastige situaties. Door daarnaast op school een sfeer te creëren waarin harmonie en respect voor elkaar centraal staan, kan het pesten worden omgevormd tot meer sociaal gedrag.

In 2014 werd in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek uitgevoerd naar de rol van vechtsport in weerbaarheid bij kinderen. Daarbij werd specifiek gekeken naar de traditionele Japanse krijgskunst aikido, die geschikt is voor een levenslange beoefening.

De keuze voor juist deze vechtsport werd als volgt toegelicht: aikido richt zich als krijgskunst op de ontwikkeling van individuele weerbaarheid. Aikido profileert zich bij uitstek als de krijgskunst waarin het ‘op harmonieuze en respectvolle wijze met elkaar omgaan’ voorop staat. Wanneer aikido ingezet wordt in een hele klas leren alle kinderen samenwerken en beter omgaan met weerstand.

 

Zelfbewustzijn

Maar niet alleen aikido, ook andere vechtsporten kunnen een belangrijk aandeel hebben in het creëren van weerbaarheid, zo blijkt uit het onderzoek. Bij vechtsporten als aikido, judo, boksen, taekwondo en karate staan samenwerken en omgaan met weerstand en conflict centraal. Deze sporten richten zich op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid, het verbeteren van het zelfbeeld, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden.

En dit alles gebeurt door gebruik te maken van het lichaam. De kinderen/jongeren ontmoeten elkaar op de mat en maken fysiek contact met elkaar. In dit fysieke contact kun je tast- en zichtbaar maken wat er met je (lichaam) gebeurt als je iets niet prettig vindt. Het contact zal echter altijd gericht zijn op het realiseren van een positieve ervaring, ook en juist als het moeilijk is.

Kinderen en jongeren van 8-16 jaar zijn weerbaarder gebleken door structurele beoefening van aikido. Enerzijds verkleint een goede weerbaarheid de kans om gepest te worden. Anderzijds worden kinderen en jongeren die zelf pesten door de oefeningen in het omgaan met weerstand meer bewust van de gevolgen van hun gedrag.

Aan de hand van dit onderzoek is het interventieprogramma Weerbaar zonder pesten opgesteld dat binnen scholen toegepast kan worden. De interventie wordt aan scholen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, aangeboden ter ondersteuning van hun aanpak van pesten. Zie ook http://weerbaarzonderpesten.nl/

 

Wereldtitel

Zondag 12 februari 2017 schreef het verlegen meisje van weleer geschiedenis. Als eerste Nederlandse vrouw, 32 jaar inmiddels, pakte Germaine de Randamie de wereldtitel in het Mixed Martial Arts, een combinatie van verschillende vechtsporten als boksen, judo, karate, kickboksen en worstelen. De Utrechtse was in New York te sterk voor de Amerikaanse Holly Holm.

Zie ook: Hoe vergaat het Germaine de Randamie?