Verschil deelname aan sport gemeten naar opleidingsniveau wordt groter

Onderzoek Redactie Utrechtse Sportkrant

Hoe hoger de opleiding, hoe vaker iemand sport. Bijna driekwart van de hoger opgeleiden (68%) sport wekelijks. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Mulier Instituut in Utrecht deed naar sportdeelname in de periode  2011-2015. Bij de vorige meting, over de periode 2001-2005 was dat percentage 63 procent.

Bij lager opgeleiden doet 35% wekelijks aan sport.  Voor middelbaar opgeleiden ligt dat percentage op iets meer dan de helft, 52%. In vergelijking met de eerdere meting is de sportdeelname binnen die leeftijdsgroepen nauwelijks veranderd.

Het Mulier Instituut concludeerde verder dat de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden het grootst zijn in gemeenten met meer dan 300.000 inwoners (71% hoger opgeleiden sport wekelijks versus 29 procent lager opgeleiden).

Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat oudere hoger opgeleiden (wekelijks) meer sporten (56%) dan lager opgeleide jongeren (39%). Hoger opgeleide niet-westerse migranten doen wekelijks meer aan sport (57%) dan lager opgeleiden autochtonen (35%).