Vertrouwen in een ‘schone sport’ op nationaal niveau stijgt

Overig nieuws Redactie

Topsporters hebben toenemend vertrouwen in een ‘schone sport’ op nationaal niveau. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019. Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen worden (nog steeds) meer vraagtekens geplaatst. Dit blijkt uit onderzoek dat Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Drie kwart van de topsporters is van mening dat de dopingregels nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen om te presteren in hun sport. Daarnaast geven nagenoeg alle topsporters aan (97%) dat ze zich schuldig zouden voelen als zij doping zouden gebruiken. Ondanks de onderkenning van het belang van het antidopingbeleid, vindt één op de vijf topsporters de impact van de dopingregels op zijn/haar persoonlijke leven te groot.

Overige belangrijke conclusies:

– Het gemiddeld aantal dopingcontroles per jaar is licht gestegen (gemiddeld 2,6 in 2015 en 3,1 in 2019).
– Topsporters onderkennen de noodzaak van het ‘whereaboutssysteem’, maar hebben kritiek op de werking van het huidige systeem.
– De bekendheid met het aanvragen van dispensatie voor medicijngebruik is groot (91%); er is een afname van de daadwerkelijke aanvragen (25% in 2015 en 14% in 2019).
– Huidige topsporters zijn minder negatief over het gebruik van medicijnen zonder medische noodzaak dan oud‑topsporters.
– Het gebruik van geteste voedingssupplementen is hoog (90%).

Lees het rapport Antidopingbeleid in de Nederlandse topsport. Ervaringen en percepties van (oud-)topsporters hier.