Vertrouwen in toekomst maar wachtlijsten zijn punt van zorg

Gym Redactie

Gymnastiekvereniging Longa ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nu de festiviteiten rond het tachtigjarig bestaan achter de rug zijn, maakt de Utrechtse vereniging zich op voor de volgende tachtig jaar. Een punt van zorg blijft dat niet helemaal aan de belangstelling kan worden voldaan. ‘We moeten kinderen teleurstellen,’ zegt voorzitter Lisanne Schröder.

Longa telt momenteel zo’n 400 leden, een aantal dat door de jaren heen vrijwel stabiel is gebleven. Dat zouden er veel meer kunnen zijn. ‘Net als bij alle andere Utrechtse clubs hebben ook wij een wachtlijst. De reden is dat er gewoonweg te weinig trainers zijn om alle groepen te kunnen bemensen. Kijk, bij het voetbal kun je nog wel een vader voor de groep zetten, maar gymnastiek is zo specifiek dat je daar wel een opleiding voor nodig hebt om dat goed en verantwoord te kunnen begeleiden.’

 

Goed draagvlak

Mede door de bestuurlijke en organisatorische rust is voor Longa een goed draagvlak gecreëerd voor de volgende tachtig jaar, denkt Schröder. ‘Al vind ik het heel jammer dat we elke keer aan het begin van het seizoen kinderen moeten teleurstellen vanwege de wachtlijsten die er voor gymnastiek in de stad zijn. We willen namelijk iedereen graag mee laten doen. Ik vind het zo belangrijk dat de jeugd sport en beweegt. Het zorgt voor balans in het lichaam en stabiliteit. Maar het moet niet doorslaan, zoals het er even op leek bij mijn dochter. Maar door met zorg om te gaan met pijntjes, zoals groeistuipen, is het geen probleem.’

Wat Longa wel mist, is een eigen clubhuis, een vast onderkomen waar de leden elkaar treffen en waar de bar voor een vrijwel zekere bron van inkomsten zorgt. ‘Dat is zeker waar’, aldus Schröder. ‘Maar daarom zijn de bijeenkomsten, zoals we die zaterdag hadden in de schouwburg met erelid Wil Berrens als aandachtig toeschouwer, ook zo belangrijk. Dat moet je koesteren; het is goed voor het clubgevoel.’

 

Geen subsidie

De inkomsten moet Longa halen uit contributies en bijzondere evenementen. ‘Dat is een feit,’ stelt de voorzitter. ‘Subsidies van gemeentewege zijn er al jaren niet meer. Maar we zijn een gezonde vereniging. Dat blijkt onder meer uit de Grote Clubactie, een jaarlijkse loterij waarvan 80% van de opbrengst van de verkochte loten ten goede komt aan de betreffende club. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast onze leden dan proberen om loten aan de man te brengen.’

 


Lees hier deel een van het artikel over het jubileum van Longa