Verwarring in bridgewereld over eis van anderhalve meter

Bridge Redactie

In de bridgewereld heerst grote verwarring over wat wel en niet is toegestaan binnen de meest recente coronaregels. Aanvankelijk leek de eis van 1,5 meter afstand van tafel. Daardoor werd de deur naar de fysieke clubavond, min of meer het bestaansrecht van een bridgevereniging, weer geopend. Maar volgens de laatste berichten klopt dat niet. Ook binnen andere denksporten wordt geworsteld met de vraag of straks weer ’normaal’ gespeeld kan worden.

Op de website van de Utrechtse bridgevereniging BCO werd het afgelopen week aangekondigd: ‘vrijdag waarschijnlijk de allerlaatste STEP-avond’. STEP staat voor StepBridge, de internetbridgeclub die de afgelopen maanden dankzij razendsnel ontwikkelde software leden van verenigingen de gelegenheid bood online tegen elkaar te spelen.

De mededeling van BCO, de enige club in de regio Utrecht die meesterklasse speelt, werd bijna tegelijkertijd al weer achterhaald. In de meest recente nieuwsbrief van de BridgeBond die vrijdag 3 juli naar de leden werd gestuurd luidt het het advies om ‘op dit moment 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen’. Daarmee is de euforie die de afgelopen dagen de kop opstak binnen de denksporten, weer behoorlijk getemperd.

Hieronder volgt een kleine selectie uit de laatste nieuwsbrieven van de BridgeBond, met zo’n 120.000 leden behorend tot de grootste sportbonden van Nederland, die een goed beeld geeft van de verwarring die is ontstaan.

25 juni: ‘Het verlossende woord is gesproken! Vanaf 1 juli mogen de binnensporten en óók de denksporten weer beginnen. Dus ook bridge. Concreet betekent dit dat wij vanaf 1 juli overal weer kunnen bridgen en we ook weer wedstrijden en competities mogen organiseren. Ook de cursussen en trainingen kunnen weer van start. We hebben er de afgelopen periode hard aan gewerkt, maar zijn toch nog verrast dat we aan tafel mogen spelen zonder 1,5 meter afstand tussen de spelers en zonder verdere beperkende maatregelen.’

26 juni: ‘Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de persconferentie van 24 juni waarin bekend is gemaakt, dat per 1 juli de binnensporten weer mogen beginnen is veel verwarring ontstaan. Is 1,5 meter afstand aan tafel noodzakelijk? Nee, dit is bevestigd door het NOC*NSF. Als in de normale speelsituatie er geen 1,5 meter afstand is, dan hoeft dat nu ook niet meer overbrugd te worden. Let op, spelers van andere tafels moeten wel minstens 1,5 meter verderop zitten.’

3 juli: ‘De toelichting op de modelnoodverordening voor de veiligheidsregio’s, gepubliceerd op 1 juli, kan op verschillende manieren uitgelegd worden en bevat veel onduidelijkheden. In de toelichting staat dat de 1,5 meter tijdelijk losgelaten mag worden wanneer zij normale sportbeoefening in de weg staat; de 1,5 meter moet wel gehandhaafd worden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.’

De BridgeBond stelt dat dit bericht haar overvallen heeft. ‘Het wijkt ook af van het door het NOC*NSF geadviseerde protocol. Inmiddels hebben we ervaren dat er door de verschillende veiligheidsregio’s ook op verschillende manieren uitleg aan wordt gegeven.’

Aan het ministerie van VWS is gevraagd hoe de toelichting op de noodverordening uitgelegd dient te worden. Tot die tijd adviseert de BridgeBond de 1,5 meter te handhaven. Overigens duurt het nog wel even voordat het nieuwe seizoen van start gaat. Zo rond 1 september beginnen de clubs met hun interne competitie. Wel organiseerden de meeste clubs de afgelopen jaren een zomercompetitie die ook voor niet-leden toegankelijk was.