Vuist

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Kraait het oproer in de Utrechtse sport? Uit ergernis over het sportbeleid in de afgelopen vier jaar presenteerden Lau Bosse en Titus Stam – beiden PvdA - een week geleden hun Manifest Utrechtse Sport. Niet meer dan wat kritiek vanuit de oppositiebankjes aan de vooravond van de raadsverkiezingen, zo op het eerste oog.

Echter, inmiddels hebben al twaalf sportclubs het manifest ondertekend. Ook zij willen dat er snel meer geld naar de sport gaat om velden aan te leggen en hallen te bouwen. De achterstanden moeten worden weggewerkt. ‘We hebben zitten slapen,’ vat Lau Bosse zijn kritiek op het beleid van het (vorige) college samen.

Bij de verkiezingen van vier jaar terug ondertekenden acht politieke partijen een akkoord voor de Utrechtse sport, waarmee in feite hetzelfde werd beoogd; het was tijd voor een boost. Het was een compromis en dat heeft niet gewerkt, aldus Bosse. Verschil is bovendien dat zijn manifest is opgesteld in samenspraak met Utrechtse sportclubs. Ook SportUtrecht las mee, maar ondertekende niet. Op een aantal punten was ze het niet eens met het manifest.

Opmerkelijk. Nog niet zo lang geleden was de VSU – vóór de fusie met Harten voor Sport in 2019 tot SportUtrecht – de belangenbehartiger van de sport. Als haar iets niet beviel, écht niet beviel, kon de VSU stevig met de vuist op tafel slaan bij het Utrechtse stadsbestuur. En dat gebeurde dus vaker dan eens. Sinds de fusie echter heeft SportUtrecht zich niet zo nadrukkelijk geprofileerd. Nog niet, zou je misschien moeten zeggen.

Ook al komt de kritiek van één politieke partij, het manifest is niet voor niets door inmiddels twaalf (and counting…) clubs ondertekend. Wie is hun belangenbehartiger in dit verhaal? Het behoort nog altijd tot de kerntaken van SportUtrecht. Het was nota bene de Utrechtse gemeenteraad die bij de fusie nadrukkelijk vroeg dat die oude rol zou blijven voortleven in SportUtrecht. De raad wenste scherp te worden gehouden.

Goed, achter de schermen gebeurt dat ook wel. Daar oefent SportUtrecht haar invloed uit en behartigt de belangen. In het openbaar of de publiciteit is ze echter niet als zodanig zichtbaar. Dat is jammer.

Nee, er kraait geen oproer in de Utrechtse sport. Hooguit broeit het. Toch zou het veenbrandje in de komende jaren wel eens kunnen oplaaien, als bij die kolossale bouwplannen in de stad de ruimte voor sport en bewegen wel eens kunnen worden weggedrukt. Kan SportUtrecht dan ineens wél de natuurlijke belangenbehartiger voor de sport zijn?