Waarom Join(t)Forces voor de sportvereniging?

Gesponsord artikel Joint Forces

Het is in ons land een vrijwel onbekend gegeven, maar daarom niet minder schokkend: diverse studies in binnen- en buitenland tonen aan dat er een forse toename van knieletsel is bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een balsport beoefenen.

Bron: David Zbrojkiewicz, Christopher Vertullo and Jane E Grayson, Med J Aust 2018.

Er is sprake van een ernstig probleem dat dringend aandacht verdient!

Sportverenigingen spelen een grote rol in het verantwoord laten sporten van het kind. Zeker nu de meest recente studies aantonen dat steeds minder kinderen aan de “beweegnorm” voldoen is activeren, ontwikkelen van een brede motoriek en verbeteren van het bewegen belangrijk voor de gezondheid van het kind.

Bij het nemen van deze verantwoordelijkheid als sportvereniging is het noodzakelijk dat er voldoende kennis aanwezig is van trainingsmogelijkheden, trainingsbelasting passend bij de leeftijd en preventiemaatregelen ter voorkoming van sportletsels. Bij mogelijke blessures dient adequaat en doeltreffend gereageerd te kunnen worden.

Vaak is er binnen verenigingen onduidelijkheid over het “hoe en waarom” van trainingsbelasting en van blessurepreventie alsmede over de organisatie rondom de zorg bij blessures en calamiteiten.

Join(t)Forces heeft zijn programma uitgebreid om de totale “zorg” op en rond het sportveld te regelen waardoor meer kinderen en volwassenen in beweging zijn, nu en in de toekomst.

 

Join(t)Forces voor de sportverenging:
– Join(t)Forces; het eerste “evidence based” blessurepreventie programma;

Oefenprogramma in de vorm van een warming up en een bewezen testprogramma met bijbehorende specifieke software en ondersteunende app voor op het sportveld. Educatie programma voor alle betrokkenen, op- en rondom het sportveld

 

– Join(t)Forces; sportzorg managementsysteem;

De logistiek rondom blessures binnen de sportvereniging worden toegankelijk en zo transparant mogelijk geregeld. Denk hierbij aan:

Algemene relevante informatie van de sportvereniging: adres, telefoonnummer etc.., aanspreekpunt sportzorg; A.E.D waar hangt deze binnen de betreffende vereniging; EHBO-koffer; ambulance; vereniging sportspreekuur, ziekenhuis in de buurt van de vereniging, samenwerkende _ -en etc.

 

– Join(t)Forces ; blessure checker;

Op een eenvoudige manier direct advies over de behandeling voor wie toch een blessure op het veld oploopt. Join(t)forces heeft hiervoor een applicatie binnen haar app;

de blessurechecker:

– Na het beantwoorden van de vijf vragen van de Blessurechecker volgen er praktische adviezen en, afhankelijk van de gekozen antwoorden, eventueel opties zoals direct medische hulp inroepen, zelf de blessure behandelen of contact opnemen met één van de aangesloten praktijken de vereniging. De resultaten zijn veel belovend. Als je de warming-up goed uitvoert en alert bent op signalen van verhoogd risico op knieletsel, verklein je de kans op knieletsel met maar liefst 50 procent. Voorkomen in plaats van enkel genezen en bij blessures adequaat handelen. Een prachtig vooruitzicht, toch?

 

Nieuwsgierig geworden?

Join(t)Forces wil deze methode in samenwerking met verschillende sportmedische centra en sportverenigingen uitrollen en is dus op zoek naar verengingen die hieraan mee willen werken. De methode werkt niet alleen preventief, de warming-up verbetert ook het prestatievermogen. Het is dus geschikt voor alle niveaus.

Interesse? Jforces.nl