Een woud aan regels en definities

Beleid Redactie

In de provincie Utrecht zijn verschillende topsport- en talentcentra gevestigd. De Regionale Topsport Organisatie Utrecht werkt samen met verschillende partijen zoals de sportbonden, verenigingen en leveranciers om deze centra te ondersteunen.

De focus ligt hierbij op de door NOC*NSF en sportbond erkende of geaccrediteerde centra. De bekendste organisaties die Vereniging Sport Utrecht (VSU) ondersteunt zijn het NTC waterpolo en een aantal RTC’s (RegionaleTalenten Centra).

De RTC’s leiden talent op voor de nationale en internationale top. VSU Topsport heeft een regionaal RTC-netwerk opgezet waarbij zich alle initiatiefnemers of bestaande RTC’s in de provincie Utrecht aan kunnen sluiten. VSU Topsport heeft een faciliteitennetwerk waar de aangesloten RTC’s, bonden en initiatiefnemers gebruik van kunnen maken. Het netwerk dient onder meer voor het onderling uitwisselen van kennis. Daarnaast worden speciale themabijeenkomsten georganiseerd voor trainers, coaches en bestuurders. In het RTC-netwerk zitten onder andere de volgende organisaties:

Badminton Academy Amersfoort, CHEMPS Badminton School, E.On Talentencentrum AZ&PC zwemmen, Topjudo Utrecht, RTC klimmen, RTC Midden (schaatsen), RTC hippische sport, RTC korfbal, RTC roeien, RTC worstelen, Rugby Academy Midden-Oost, UBALL en Utrechts Running Team.

 

NOC*NSF

NOC*NSF onderscheidt in het Statusreglement Topsporters drie topsportstatussen en drie talentstatussen. Een status is een titel die aan een topsporter wordt verleend. De betreffende topsporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen. Alleen NOC*NSF kan aan topsporters een dergelijke status verlenen.

De individuele sporter in olympische en niet-olympische Focusprogramma’s komt in aanmerking voor de A-status als hij of zij bij de eerste acht is geëindigd op een wereldkampioenschap, de Olympische Spelen of een internationaal topsportevenement wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK. Voor sporters in paralympische Focusprogramma’s geldt dat zij bij de eerste vier moeten zijn geëindigd op de toernooien.

Als aan de prestatienormen voldaan is, kan de Bond de topsporter vervolgens voordragen voor een A-status. De sporter moet dan wel de verplichte E-learningmodule gevolgd hebben. In deze module komen thema’s aan bod waaraan NOC*NSF belang hecht. Er wordt op deze manier getracht de sporters te helpen hun beroep nog beter uit te oefenen met antwoorden op vragen als: welke organisaties maken de (inter)nationale topsport mogelijk? Hoe wordt het topsportbeleid in Nederland bepaald? Wie draagt er (financieel) bij aan de topsportcarrière? Maar ook: welke mogelijkheden zijn er voor de topsporter met een topsportstatus? Wat wordt er van een topsporter met een topsportstatus verwacht? En hoe kan de topsporter bijdragen aan een nog beter topsportklimaat in Nederland?

 

High Potential

In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van jonge topsporters in olympische en niet-olympische disciplines met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 (bij paralympische disciplines de mondiale top-3) en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF op voordracht van de Bond aan de topsporter de High Potential toekennen. Ook kan NOC*NSF eenzijdig een status toekennen aan een topsporter.

Sporters kunnen ook in aanmerking komen voor een zogenaamde selectie-status. Deze nieuwe status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. De bond bepaalt op basis van haar eigen, interne selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de Bond verlengd worden. Met de invoering van de selectie-status komt de B-status te vervallen.

 

Bondsstatus

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen vanaf 2017, na het behalen van een mondiale top-16 prestatie, aanspraak maken op een Bondsstatus. De Bondsstatus wordt door de betreffende Bond toegekend. Door deze Bondsstatus maakt de sporter aanspraak op verschillende voorzieningen die vanuit NOC*NSF worden aangeboden.

 

Talentenstatus

De Talentstatus is onderverdeeld in drie categorieën:

  • Internationaal Talentstatus: status voor toptalenten op internationaal niveau.
  • Nationaal Talentstatus: status voor toptalenten op nationaal niveau.
  • Belofte Talentstatus: talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter)nationale toptalenten.