Zaterdag-zondag materie (1)

Voetbal Robert Jan van der Horst

Voetballen op zaterdag of zondag? Dat is een prangende kwestie en een almaar voortdurende discussie, zo blijkt uit eigen onderzoek van de Utrechtse Sportkrant. De voorkeur helt steeds meer over naar de eerste weekenddag, zoveel is duidelijk. Vandaag deel 1 uit een serie van vijf artikelen over de zaterdag-zondag materie.

Liefst 42 verenigingen uit ons verspreidingsgebied stopten met hun standaardelftal op zondag, terwijl slechts vijf clubs met hun standaardelftal op zaterdag stopten. De zondag wordt steeds meer gezien als een dag voor het gezin, waardoor voetballen op zaterdag het meest voor de hand ligt. Maar hoe lang houdt dat nog stand? Want steeds vaker wordt bij amateurclubs door de jongste jeugd ook op zondag gevoetbald. Denkbaar is dat twee spelers uit één gezin op beide weekenddagen moeten spelen. ‘Geen probleem’, zo tekenden we op uit de regio Amersfoort. ‘Dan kan ik tenminste mijn twee zoons aan het werk zien. Spelen ze beiden op zaterdag – of op zondag – dan moet ik een keus maken.’ So far, so good.

 

Belangstelling

Naast de aanwas van de jeugd – een luxeprobleem dat vooral in groeikernen en Vinex-wijken speelt – is er ook nog eens de groeiende belangstelling vanuit het vrouwelijke deel van de bevolking voor het voetbal. Meisjes/vrouwenvoetbal is immers al jaren de snelst groeiende discipline binnen de KNVB.

En ook de amateurclubs moeten die keus maken. Zolang in totaal een beperkt aantal teams op de eigen accommodaties moet worden gehuisvest, vallen de problemen nog wel mee. Maar waar in het verleden de jeugdteams, een kleine zaterdagtak en een florerende zondagafdeling prima op de velden pasten, moeten nu keuzes worden gemaakt. Omdat niet alles op die ene beschikbare speeldag kan worden gepropt.

Nu al speelt bij sommige clubs de allerjongste jeugd op zondag. In Amsterdam echter is voor spelers van 14 jaar en ouder al een heuse jeugdcompetitie opgetuigd, op zondag. Een voorteken voor onze regio, die grotendeels district West I beslaat? De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), die de competitie faciliteert, moet nog even het antwoord schuldig blijven. Een heuse inventarisatie lijkt nog niet te zijn gemaakt. ‘Verenigingsadviseurs en competitieleiders zijn onze oren en ogen’, laat voorlichter Bram Groot weten.

Spelen of overstappen van de zaterdag naar de zondag, dan wel van zaterdag naar de zondag, is vooral een keus van de clubs zelf. Vaak tot tevredenheid, tenminste als het aantal velden toereikend is en de accommodatie op orde. Zoals bij SVF. De club uit Cothen switchte medio 2017 naar de zaterdag en kijkt daarop met voldoening terug, aldus oud-preses Kees Mocking (zie pagina 9). Hij hanteerde in die periode nog de voorzittershamer en maakte het proces van die verandering van dichtbij mee.  ‘We zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan en hebben onze leden in alle geledingen uitgebreid geïnformeerd. Belangrijk was ook dat het merendeel van de selectie graag wilde, we hebben weinig oppositie ondervonden.’

Dat proces verliep dus prima in Cothen. Anders is het bij de clubs die gezien hun ledenaantallen problemen hebben met de grootte van de accommodatie. En dan vooral bij de jeugd. Wachtlijsten waren of zijn het gevolg. Een, tijdelijke, oplossing werd gevonden door de jongste jeugd – Onder 8 (geboortejaar 2011 nu) en Onder 9 (2010) op zondag te laten voetballen. Dat betrof overigens vaak alleen de niet-selectiespelers, competitief gezien blijft vooralsnog zaterdag dé speeldag.

 

Morgen deel twee uit deze serie op de website.