Zes nieuwe projecten toegekend

Beleid Redactie

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad Utrecht die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord. Het doel van het Utrechts Sportakkoord is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. De gemeente Utrecht heeft in december 2020 zes aanvragen challenge alliantie toegekend bij de derde subsidieronde van 2020. Stuk voor stuk mooie plannen die klaar staan om voor de komende twee jaar een bijdrage te leveren aan een van de speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.

De plannen waar subsidie voor te ontvangen is moeten een bijdrage leveren aan een van de speerpunten van het Utrechts Sportakkoord. Deze punten zijn een positief sportklimaat, inzetten op topsport- of talentontwikkeling of van belang zijn voor vitale aanbieders en/of inclusief sport en bewegen. Lees hieronder welke plannen financiële
ondersteuning gaan ontvangen.

 

#positiefsportklimaat

Het jonge team van YAAP-sportpsychologen droomt ervan plezier centraal te stellen. Deze droom wordt mogelijk al een klein beetje werkelijkheid dankzij de financiële bijdrage door de toekenning van de challenge alliantie. Vanaf begin 2021 worden de eerste stappen gezet voor het realiseren van een nog positiever sportklimaat zowel binnen de zwem- en waterpoloclub UZSC als Turn4U. Met enerzijds een uitdagende leeromgeving voor sporttalenten maar vooral ook het creëren van een plek waar iedereen – coaches, ouders, bestuursleden en sporttalenten – met passie en plezier bezig is met het verwezenlijken van een duurzame sportcarrière.

 

TK #topsportentalentontwikkeling

Ook het plan van het Utrecht Talent Center in samenwerking met Motivatiemeesters en SportUtrecht voor de Leergang Talentcoach kan rekenen op financiële ondersteuning vanuit de challenge alliantie. Doel van deze leergang is leren hoe sporters vanuit een veilig en positief leerklimaat zo goed mogelijk te begeleiden om het maximale uit zichzelf te halen.

Peter Meurs, Hans Galesloot en Aarnoud van Nieuwenhuijze ontwikkelden een speciaal opleidingstraject voor Utrechtse trainers en coaches die met sportieve talenten werken. In verschillende theoriesessies in de periode februari tot juni 2021 krijgen de deelnemende coaches meer inzicht in zichzelf, waar ze voor staan en wat hen drijft om te coachen. Aan de hand van hun eigen waarden en hun individuele leervragen ontdekken ze hoe ze de beste voorwaarden creëren om hun sporters zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Na de zomervakantie start het praktijkdeel waar – onder begeleiding van experts – het geleerde tot uitvoering wordt gebracht tijdens de training.

 

#inclusiefsportenenbewegen

FysioHolland en Fighting4Power gaan Boxercise trainingen verzorgen voor iedereen ouder dan 16 jaar voor wie de stap naar regulier sportaanbod nog te groot is. Dat kunnen mensen met een chronische aandoening, revalidanten of niet-sportende wijkbewoners zijn. Boxercise richt zich op het cardiovasculaire- en coördinatieve aspect van de bokssport en het vergroten van de vitaliteit en weerbaarheid. De samenwerking combineert de boksachtergrond van de Fighting4Power-trainers met de medische achtergrond van de fysiotherapeuten van FysioHolland. Bij deze alliantie zijn organisaties aangesloten die in contact staan met de doelgroep voor het Boxercise programma, te weten GEZ Zuilen, Krachtstation en SportUtrecht. De Boxercise trainingen gaan naar verwachting in februari 2021 van start.

 

#vitalesportaanbieders

Sportcentrum Olympos, Het Zinkstuk en LABC Triatlon hebben de handen ineengeslagen om sportief aanbod voor studenten te organiseren. Studenten krijgen professionele begeleiding om ze enthousiast te maken voor de triatlonsport. Al voor de tweede lockdown lag er een groepje studenten in het water van Zwembad Krommerijn voor een eerste zwemtraining. Op termijn wordt het aanbod uitgebreid met speciale loop- en fietstraining voor de geïnteresseerde studenten. Dankzij de ondersteuning via de challenge alliantie kon deze start gemaakt worden. De verwachting is dat er na anderhalf jaar voldoende leden zijn om het aanbod uit contributie te kunnen financieren.

 

#inclusiefsportenenbewegen

In Kanaleneiland staat Fighting4Power in de startblokken met het aanbod van Sportmix voor kinderen uit het speciaal onderwijs in de leeftijd van 10-16 jaar. Samen met PM-dance wordt de sportmix wekelijks aangeboden vanuit het FDC-centre. Tijdens deze sportieve lessen maken de kinderen kennis met kickboksen, dans en bootcamp. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met Buurtteam Kanaleneiland, FysioHolland, Gezondheidscentrum Marco Polo en SportUtrecht.

Fighting4Power en PM-dance willen er als maatschappelijke sportaanbieders voor iedereen zijn. Om de Sportmix bekend te maken worden op de Rafaëlschool, Stip-VSO en SO Lux eerst clinics georganiseerd, waarbij de kinderen zes weken van de Sportmix kunnen proeven in het FDC-centre voordat ze besluiten om wel of niet door te gaan met de Sportmix. Afhankelijk van de groei van het kind kan het doorstromen naar de reguliere lessen van Fighting4Power en PM-dance.

 

#inclusiefsportenenbewegen

Ook de plannen van Speeltuin Noordse Park hebben de steun van het Utrechts Sportakkoord voor de realisatie van hun plannen om jonge kinderen en hun ouders te stimuleren om te bewegen en te sporten. Ook ambiëren ze zo veel mogelijk buurtbewoners en bezoekers te informeren over gezonde voeding. Hiervoor gaat de Speeltuin de samenwerking aan met Brede Scholen Ondiep en Zuilen-Oost, Link Works en SportUtrecht.