Zo ver mogelijk over de sloot

Polsstokverspringen Redactie

Met polsstokhoogspringen kun je de Olympische Spelen halen, met polsstokverspringen in de sloot belanden. Beide sporten zorgen voor spektakel. Polsstokverspringen vraagt van een atleet technische vaardigheden gekoppeld aan inzicht in de elementen. Zo kan een verraderlijke windvlaag funest zijn voor het uiteindelijke doel: met een polstok een zo groot mogelijke afstand over een speciaal aangelegde sloot overbruggen.

De Utrechtse Sportkrant grijpt het begin van het polsstokverspringseizoen aan om zich in de techniek te verdiepen, de locaties te bezoeken en te spreken met kampioenen. De komende dagen worden verschillende artikelen rond deze sport gepubliceerd.

 

Geschiedenis

In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. In eerste instantie om aanpalende weilanden te bereiken die door brede sloten van elkaar gescheiden waren, maar zoals met elk transportmiddel het geval is, werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen?

Ook wanneer het polsstokverspringen als sport wordt beoefend wordt er meestal over water gesprongen. Soms met een nat pak tot gevolg. Op 24 augustus 1767 werd, voor zover bekend, de eerste officiële wedstrijd gehouden in Baard, georganiseerd door de weduwe van kastelein Ype Gerbens. Het duurt nog een hele tijd voordat de eerste competitie in het leven wordt geroepen. Dit gebeurt in 1956 in Friesland. In 1960 wordt de eerste wedstrijd buiten Friesland georganiseerd.

De eerste officiële fierljep wedstrijd werd in Winsum gehouden. Foto: Fierljeppen Winsum.

 

Tijdens de jaren die volgen komen er steeds meer fierljeppers, maar in de jaren 90 wordt de sport steeds minder populair. Het dieptepunt is in 1998; er zijn dan nog maar 36 actieve fierljeppers. Door mond-op-mond reclame en actieve inmenging van de overkoepelende bond stijgt het aantal sporters daarna snel. Anno 2017 telde ons land ongeveer 550 mensen die zijn aangesloten bij een polsstokverspring-vereniging. Het Frysk Ljeppers Boun en de Polstokbond Holland behartigen de belangen van veertien verenigingen die het polsstokverspringen in georganiseerd verband aanbieden.

Fierljeppen zou overigens een verbastering zijn van het Engelse ‘Far leaping’ (ver springen). In het Hollands spreekt men van een springer, in het Fries van een ljepper.

 

Hollandse afdeling

Anno 2018 wordt polsstokverspringen in Friesland op zes plaatsen beoefend en op twee Groningse locaties. In de zuidwestelijke hoek van de provincie Utrecht en net over de grens met Zuid-Holland is het van oorsprong Friese fierljeppen oftewel polsstokverspringen ook erg populair. Sterker, het heeft daar de status van een heuse sport verworven. In de gemeenten Polsbroekerdam, Zegveld, Stichtse Vecht, Linschoten, Jaarsveld en in het Zuid-Hollandse Vlist liggen net buiten de dorpsgrens de schansen in de wei. Daar beginnen kinderen al rond hun zevende levensjaar met oefenen op de jeugdschans en gaan ze tot op late leeftijd door.

 

A. Polsstokkerdam www.polsstokkerdam.nl

B. Linschoten www.polsstokclublinschoten.nl

C. Jaarsveld www.polsstokjaarsveld.nl

D. Polsstokclub De Vlist www.polstokclubdevlist.nl

E. Zegveld www.polsstokclubzegveld.nl

F. Stichtse Vecht www.pvsv.nl