Zoeken naar kansrijke sporters buiten de eigen sport

Beleid Redactie

Het herkennen van sporttalent vindt meestal plaats binnen en door de sporten zelf. Voor veel sporten is dit ook de meest effectieve wijze om talentvolle sporters te herkennen en te ontwikkelen. Er is daarentegen ook een groep sporten, veelal laat-specialisatie sporten genoemd, waarbij het ook de moeite waard is om kansrijke sporters buiten de eigen sport te zoeken.

Het gaat hier met name om sporten met een beperkt aantal onderscheidende, vooral fysieke, kenmerken die zich pas echt goed uiten na de groeispurt. In deze sporten kan men ook nog op latere leeftijd beginnen en dan is het nog steeds realistisch om de mondiale top te halen.

Voor deze laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken, loont het om gericht op zoek te gaan naar talentenvolle sporters buiten de eigen sport. Om deze zoektocht te starten zijn de NOC*NSF Nationale Talentdagen ontstaan.

 

Papendal

Op zondag 12 november werd in nationaal sportcentrum Papendal (Arnhem) de NOC*NSF Talentdag 2017 gehouden waar 479 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar alles op alles zetten om als talent herkend te worden. Het doel van de dag was dat de grootste talenten instroomden in de topsportopleidingsprogramma’s van de bond. Slechts een klein deel van de deelnemende jongeren zal uitgenodigd worden aan dit vervolgtraject deel te nemen.

Vijf testen moesten de aangeboren kwaliteiten blootleggen en vooral uitwijzen welke sport bij hem of haar past. Die selectie blijft vooralsnog beperkt tot atletiek, triatlon, baanwielrennen, rugby, volleybal en roeien, omdat NOC*NSF de Talentdag met die bonden deelt. Zo kan het gebeuren dat een voetballer een betere atleet blijkt te zijn of een hockeyster geadviseerd wordt de switch naar rugby te maken. De adviezen die op de Talentdag worden verstrekt, hoeven natuurlijk niet opgevolgd te worden. Maar meer dan eens is het gelijk van het NOC*NSF gebleken in het aantal behaalde medailles van een sport waarvoor het talent niet naar de Talentdag gekomen was.

Niet alleen de belangstelling onder jongeren groeit, ook andere bonden willen graag in het project participeren. Namens de basketbalbond NBB kwam talentcoach Chris van Kampen op 12 november snuffelen. Hij herkende her en der al geschikte basketballers en denkt dat een testdag in deze opzet van nut kan zijn. Zijn conclusie: volgend jaar meedoen.

 

 

Ambitie

Nederland heeft de ambitie om bij de beste topsportlanden in de wereld te horen. Om deze ambitie te realiseren is in Nederland, onder meer wegens de beperkte inwonersaantallen en financiële middelen in vergelijking tot andere topsportlanden, een effectievere en efficiëntere manier van talentherkenning noodzakelijk. Dit is de reden dat de sportbonden en NOC*NSF de handen ineen hebben geslagen en in 2014 zijn gestart met de organisatie van nationale NOC*NSF Talentdagen. Die richten zich met name op het proces van talentidentificatie.

 

Doelgroep en proces

De Talentdag is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel, het maximale uit zichzelf willen halen en de aanwezige sporten nog niet beoefenen. De deelnemende sporten worden op basis van kenmerken onderverdeeld in drie profielen: Lang en Sterk, Explosief en Snel en Uithoudingsvermogen.

Op basis van het gekozen profiel ondergaat de sporter op de Talentdag verschillende fysieke testen en metingen. Denk bijvoorbeeld aan uithoudingsvermogen, snelheid, armspanwijdte en spronghoogte.

Na afloop van de NOC*NSF Talentdag worden de resultaten van de testen zorgvuldig bestudeerd, besproken en uiteindelijk geanalyseerd op basis van een aantal criteria. Op basis hiervan besluit een bond of de sporter wordt uitgenodigd voor een vervolgdag, waar verder kennis gemaakt kan worden met deze sport. Zowel de sporter als de bond bekijken en bespreken vervolgens de mogelijkheden en route tot de instroom in het opleidingsprogramma van de bond.

Meedoen met de Talentendag 2018? Zie: https://fd7.formdesk.com/noc-nsf/vervolgTalentdag