Zweven

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Heerlijk eigenlijk, dat zweven. Lang wist ik het wel als het op stemmen aankwam en nu twijfelde ik me gek. Ik ging er zelfs een beetje raar van kijken. Zeg maar zoals Henk Krol zou kijken na drie etmalen in een darkroom met een paar cijferfetisjisten. Stuur premier Krol naar Brussel, hij zal knokken voor ons land maar aan het einde van de nacht zijn we wel 73 miljard armer. ('Sorry, ik heb me vergist.')

Enfin, dat zweven ging toch wennen en tenslotte was ik er zelfs dik tevreden mee. En zo zweef ik lekker boven een fraai en rijk land met bewoners die hun intens geluk (het zijn de bevindingen van het CBS…) uitten door eindeloos te mokken en
mopperen.

Heus. Ik. Doe. Normaal. Ik ga stemmen. Alleen, wat? Deze week probeerde ik er weer uit te komen. Het idee was om dat te doen aan de hand van een thema dat ik heel belangrijk vind. Een sportthema, meer in bijzonder gymles in het basisonderwijs. Een uur per dag, met een vakdocent. Volgens de sportindex stijgt het aantal mensen dat wekelijks een keer aan sport doet weliswaar, zeker onder kinderen, toch is sprake van een gruwelijke bewegingsarmoede. En het wordt
niet beter met het urenlang gepiel op die iPads, hangend op die banken van IKEA. Een stille ramp met grote gevolgen op termijn.

Een uur per dag gym, mét vakdocent dus. In het A4’tje van de PVV staat niks, andere partijen zeggen er slechts terloops iets over. De VVD wil het. D66 en SP willen het, drie uur per week. Het staat in de partijprogramma’s, maar zonder overtuiging. Het CDA schrijft er zelfs niks over. Maar goed, als de schooldag moet beginnen met alle coupletten van het Wilhelmus va-an Na-hassau-we blijft er geen tijd over voor apenkooien.

Echt somber wordt het bij Krol. 50plusser lijken verdulleme allemaal ziek en oud, lopen rond in luiers en zijn afschuwelijk hard gepakt (‘we pakken ze terug!’). Ineens staat er dan toch: ‘Er komt een programma om ouderen meer en langer te laten bewegen.’ Ik denk bij 50plussers eerder aan het lopen van marathons.

Bovendien is er nog Olga Commandeur, elke morgen bij Max. Dat programma bestáát dus al. Dan slaat Henk terug met zijn volgende plan: ‘Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen minimaal vijf uur per week sport, zwemmen en gymnastiek.’

Bingo! Ik ben geland.